img-marsosur-featured
Marsosur Mining & Project Development N.V. als dochteronderneming van San International Group of Companies N.V. is een zelfstandig en allround Mining, Grondverzet en projectontwikkelingsbedrijf die zich richt op het exploiteren van bouwmaterialen vanuit de eigen concessie in Suriname. Vanuit de concessie aan de Suralcoweg wordt naast het mijnen, verkopen en distribueren van zand en klei-producten ook diensten verleend op het gebied van projectontwikkeling en grondverzet.

Op een eigen en unieke werkwijze verzorgt Marsosur Mining & Project Development N.V. samen met haar partners in business het gehele traject van de Mining en Grondverzet;  van productontwikkeling, initiatieffase tot en met de exploitative-, beheer- en distributiefase. Dit in zowel risicodragend als in opdracht van derden.

 

 

 

 

 

KERNACTIVITEITEN

Marsosur Mining & Project Development N.V.  is gespecialiseerd in:

  • Mining
  • Grondverzet
  • Projectontwikkeling

De organisatie

De organisatie Marsosur N.V.  bestaat uit een gevarieerde groep van medewerkers en partners is business die veel kennis en vaardigheden in huis hebben op het gebied van grondverzet en project development. Kwalitatieve dienstverlening staat bij ons voorop.

Doel

Het grondverzet werk en projectontwikkeling maken wij gebruik van eigen machines met de daarvoor benodigde getrainde en gecertificeerde personeel. Een van onze sterke eigenschappen is het bedenken van technische oplossingen voor onze klanten; die wij in de vorm van consultancy, advisering en begeleiding aan de klant aanbieden. Wat betreft projectontwikkeling worden er per project gewerkt aan een compleet uitgewerkte en onderbouwde projectplan c.q. projectvoorstel. Deze wordt in nauw overleg met de opdrachtgever en partners gemaakt. In het plan is ook aandacht voor de benodigde financiële aspecten, zoals:  haalbaarheid, investeringsvoorstel en een duidelijke begroting van de kosten en baten.

Onderscheidend vermogen:

Marsosur Mining & Project Development N.V. onderscheidt zich van haar concurrenten door:

-   Exclusieve toegang tot natuurlijke rijkdommen (eigen concessie)
-   Een snelle aanpak van technische problemen
-   Bekwaam personeel
-   Kostenvoordeel door eigen knowhow
-  Sterke focus op planning, flexibiliteit, slagvaardigheid en serviceverlening
-   Voldoende grote afnemers
-   Milieu vriendelijke werkwijze
-   Goede marktpositie
-   Kwalitatief hoogwaardige producten

Missie

Onze missie is te behoren tot één van de grootste grondverzetbedrijven en projectontwikkelaars van Suriname.

Visie

Continuïteit is groot goed voor ons! Om continuïteit te garanderen is het van belang voortdurend excellente prestaties te leveren. Alleen als we excellente en voortdurende samenwerking met diverse partijen en klanten kunnen bewerkstelligen en in staat zullen zijn elke project succesvol af te sluiten, dan kan slechts continuïteit van de organisatie worden gegarandeerd.

Marsosur Mining & Project Development N.V. levert producten / diensten op het gebied van :

-   Projectontwikkeling & Mining
-   Bouwmaterialen: klinkzand, schuurzand, baanzand, schelpzand, scherpzand, opvulzand, humus, klei, grind en kras-kaw

Equipement & onderdelen.

Voor meer informatie of het opvragen van offertes kunt u mailen naar: vivian@saninternationalgroup.com

Adres: Tout Lui Fout Kanaalweg # 7, Wanica – Suriname
Tel: 00597 6806695 | 00597 7138657