img-lely_featuredLely Staete; nieuwe stadscentrum met allure in ontwikkeling!

Dit ambitieuze project wordt in nauwe samenwerking met de overheid ontwikkeld. Voor het eerst zal in Suriname een dergelijk project van deze omvang met een duidelijk bestemmingsplan worden gerealiseerd, hetgeen betekent dat van te voren alle bestemmingen en plannen voor het ontwikkelen project vast zullen staan. Het te ontwikkelen project ‘Lely Staete’ is in lijn met de decentrale gedachte van de overheid om de districten in eigen behoeften te voorzien en adequate voorzieningen dichter bij huis te creëren. Het plan omvat woon- en werkgelegenheid, bouw van medische voorzieningen (Streek Ziekenhuis Wanica), tweede universiteit, basisonderwijs voorzieningen, bouw winkelcentra, Business centra, hotel, bus & taxi terminal, recreatie, infrastructuur, diverse openbare voorzieningen, ontwikkeling van handel en industriegebied.

In tegenstelling tot het huidige stadscentrum, zal in dit project extra aandacht zijn voor ruimtelijke ordening, moderne infrastructuur, potentiële uitbreidingsmogelijkheden, ontsluiting en bereikbaarheid.
Lely Staete zal niet alleen het modernste en best ontwikkelde centrum van Suriname zijn, maar zal ook voor de toerist die Suriname aandoet, vanaf de internationale luchthaven het snelst bereikbare stadscentrum van Suriname zijn, waar naast alle belangrijke voorzieningen men ook leuk kan vertoeven. Ter stimulering van nieuwe bedrijvigheid, ter aantrekking van buitenlandse investeringen en ter bevordering van export van Suriname, is er een plan in het kader van Free Trade Zone (Vrijehandelszone) in voorbereiding. Er is een plan in de maak om project Lely Staete vanwege de grote dynamiek aan te wijzen als gebied voor Vrijehandelszone in Suriname.

Droom of Ideaal, alles begint met een visie!

Suriname maakt groei door! Aspiraties om nieuwe plannen te realiseren, groeien. Omdat stadsgrenzen veelal zijn bepaald, maar gebruiksfuncties voortdurend veranderen. De overheid zoekt naar mogelijkheden om de ruimte in en rond de stad beter te benutten en de bevolking van Suriname beter in hun behoeften te voorzien. Zodat wijken, gebieden en terrein ontstaan waar het beter wonen, werken of recreëren is. Dat vraagt om samenhang, visie en lef!

Dare to be different!

Juist in deze stedelijke dynamiek zijn flexibiliteit en bewustzijn van de omgeving erg belangrijk. Uitgangspunt is de kwaliteit van wat er al bestaat te verhogen en toevoegen wat er nog ontbreekt. Dit met als hoogste goed de ‘gebruikswaarde’. Samenwerking met de overheid en andere partijen is daarbij essentieel. San International Group of Companies N.V. bouwt bruggen naar alle actoren en legt zo een stevige basis voor elk initiatief.

Business Opportunities / Potential Projects / Other Projects:

More info coming soon!

 

Wilt u meer weten?

Adres: Houttuinweg # 18, Wanica – Suriname
Tel: 00597 6806741
Email: info@saninternationalgroup.com